HÌNH THÀNH

Một yêu cầu cho tất cả các đề xuất yêu cầu tài trợ nộp cho Quỹ Toàn cầu là việc thành lập một cơ chế điều phối quốc gia đa ngành hoặc một diễn đàn đối tác đại diện bởi đông đảo các thành viên từ các tổ chức chính phủ, phi chính phủ và/hoặc xã hội dân sự và các tổ chức đa phương, song phương, các nhà tài trợ quốc tế và các tổ chức phi chính phủ quốc tế. Các đại diện này cần có năng lực, kiến thức nền và kinh nghiệm để thực hiện vai trò chủ chốt trong việc xây dựng đề xuất, đề nghị phân bổ ngân sách và giám sát thực hiện nhằm đảm bảo các nguồn tài trợ của Quỹ Toàn cầu được sử dụng một cách hiệu quả. 
Là một trong những thành tố quan trọng trong cơ cấu/tổ chức của Quỹ Toàn cầu, CCM đóng vai trò trung tâm trong cam kết của Quỹ Toàn cầu về quyền tự chủ quốc gia và các quyết định liên quan đến việc quản lý nguồn viện trợ. Là một diễn đàn đối tác ở cấp quốc gia, CCM xây dựng, tổng hợp và đệ trình các đề xuất tài trợ cho Quỹ Toàn cầu dựa trên các ưu tiên và nhu cầu quốc gia. Khi các yêu cầu này được Quỹ Toàn cầu phê duyệt, và sau khi hoàn tất đàm phán về tài trợ với Ban Thư ký Quỹ Toàn cầu, CCM sẽ thực hiện giám sát tiến độ triển khai của mình.
Việc thực hiện giám sát viện trợ là trách nhiệm cơ bản của CCM. CCM được yêu cầu phải thống nhất kế hoạch giám sát nhằm đảm bảo các hoạt động được thực hiện và các nguồn được sử dụng đúng theo quy định trong thỏa thuận viện trợ. Việc xây dựng kế hoạch giám sát và công cụ quản lý để theo dõi tiến độ thực hiện của PR rất quan trọng để đảm bảo trách nhiệm giải trình thỏa đáng đối với việc sử dụng viện trợ, và để hỗ trợ PR trong các lĩnh vực vượt quá tầm kiểm soát và ngoài nghĩa vụ của họ. Đây cũng là yêu cầu về tính pháp lý của viện trợ.

LK1 LK2 LK3 LK4 LK5 LK6 LK7 LK8 LK9 LK10

BẢN QUYỀN WEBSITE THUỘC BAN ĐIỀU PHỐI QUỐC GIA QUỸ TOÀN CẦU VIỆT NAM

ĐỊA CHỈ: SỐ 138A, GIẢNG VÕ, BA ĐÌNH, TP.HÀ NỘI - ĐIỆN THOẠI: 02462732195 

EMAIL: CCMVIETNAM@GMAIL.COM