Quỹ Toàn cầu (Global Fund) hoạt động với mục đích thu hút, quản lý và giải ngân các nguồn lực bổ sung nhằm đóng góp vào công tác kiểm soát ba căn bệnh HIV/AIDS, lao và sốt rét một cách bền vững và có ý nghĩa.

Quỹ Toàn cầu tài trợ cho các chương trình tập trung vào (1) việc thiết lập và phát triển các mối quan hệ đối tác giữa các bên liên quan trong một quốc gia, bao gồm các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi chính phủ (NGOs), các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các tổ chức song phương - đa phương và khu vực tư nhân; (2) tăng cường sự tham gia của người dân, đặc biệt là những người chịu ảnh hưởng của ba căn bệnh trên; (3) dựa trên các cơ chế điều phối hiện có, thúc đẩy các quan hệ đối tác mới và sáng tạo; (4) khuyến khích sự minh bạch, tính trách nhiệm; và (5) loại bỏ sự kỳ thị đối với những người chịu ảnh hưởng của HIV/AIDS và Lao, đặc biệt là các nhóm dễ tổn thương.

Quỹ Toàn cầu cũng nhận thấy tầm quan trọng của việc hỗ trợ các hệ thống y tế công, tư và cộng đồng; bởi những yếu kém và thiếu hụt trong các hệ thống này đã gây khó khăn trong nỗ lực giảm gánh nặng về HIV, Lao và Sốt rét. Với việc chú trọng đảm bảo mối liên kết giữa ngành y tế và các kết quả đạt được trong công tác phòng, chống ba căn bệnh này, Quỹ Toàn cầu xác định rằng chỉ bằng cách tiếp cận đa ngành, với định hướng và điều phối của quốc gia, với sự tham gia của tất cả các đối tác có liên quan, thì các nguồn lực bổ sung mới có thể tạo ra được tác động lớn. Do vậy, các đối tác phải được tham gia vào quá trình xây dựng các đề xuất, đưa ra quyết định về việc phân bổ và sử dụng nguồn lực tài chính của Quỹ Toàn cầu. Nhằm đạt được mục đích này, Quỹ Toàn cầu mong muốn các đề xuất dự án viện trợ được điều phối bởi một nhóm nhiều đối tác thông qua Cơ chế Điều phối Quốc gia (CCM), và chính CCM sẽ giám sát việc thực hiện của các dự án sau khi được phê duyệt.

Ấn vào đây để biết thêm về Quỹ Toàn Cầu

LK1 LK2 LK3 LK4 LK5 LK6 LK7 LK8 LK9 LK10

BẢN QUYỀN WEBSITE THUỘC BAN ĐIỀU PHỐI QUỐC GIA QUỸ TOÀN CẦU VIỆT NAM

ĐỊA CHỈ: SỐ 138A, GIẢNG VÕ, BA ĐÌNH, TP.HÀ NỘI - ĐIỆN THOẠI: 02462732195 

EMAIL: CCMVIETNAM@GMAIL.COM